Wunderschöne Ascii-Bilder *-*

Veröffentlicht auf von Alice

Jeder hat sie bestimmt schonmal gesehen, Ascii-Bilder (auch "Schriftbilder" genannt).
Keyboardcodezoomin-out.JPG
Wenn ihr ein wenig wegzoomt, sehen die Bilder übrigens besser aus!
Das lila markierte zeigt euch wie ihr wegzoomt und das rosa markierte, wie ihr hinzoomt (für alle, die den Trick noch nicht kannten xD)

 

 LLLLLLLLLLL __LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLL _LLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL _LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL L _LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LL LLLLLL~~~LLLLLLLLLLLLLL _L _LLLLL LLLLLLLLLLLLL L~ LLL~ LLLLLLLLLLLLL LL _LLL _LL LLLLLLLL LL LL~ ~~ ~LLLLLL L _LLL_LLLL___ _LLLLLL LL LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLL L LLLLLLLLLLLLLLL LLLLLL LL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLL~ LLLLLLLL_______ L _LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLL ~~~~~~~LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL~ LLLLLL ______________LLL LLLLLLLLLLLLLL ______LLLLLLLLL_ LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLL~~LLLLLLL~~~~~~ ~LLLLLL ___LLLLLLLLLL __LLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLL____ _LLLLLL_ LLLLLLLLLLL~~ LLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLL ~~~LLLLL __LLLLLLLLLLL _LLLLLLLLLLLLLLLLL_ LLLLLLLLLLLLLLLLLL_ LLLLL LLLLLLLLLLL~ LLLLLLLLLLLLLLLLLLL ~L ~~LLLLLLLLLLLLL LLLLLL _LLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL_ LL LLLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLL~LLLLLL~L LL ~~~~~ ~LLLLLL LLLLLLLLLLLLLLL__L LLLLLLLLLLLL_LLLLLLL LL_ LL_ _ LLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLL~ ~LLLLLLLL~~LLLLLLLL ~L ~LLLL ~L LLLLLL~ LLLLLLLLLLLLLLLL _LLLLLLLLLL LL LLLLLLL___ LLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LL~LLLLLLLL~ LL LLLLLLLLLLLL LLLLLLL~ LLLLLLLLLLLLLLLL_ __L _L LLLLLLLL LLL_ LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL L~ LLLLLLLL LLLLLLL~LLLLLLLLLLLLLLLL~ LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL___L_ LL LLLLLLL LLLL LLLLLLLLLLLLLL ~~LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLL~ LLLLL ~~~~~~~~~ LLLLLLLLLLLLLLLLLL_ _ LLL _LLLLL ~~~~~~LLLLLLLLLL~ LLLLLL LLLLL _LLLLLL LLLLL L L LLLLLLL LLLLL__LL _L__LLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ~LLLLLLLLLLLLLLLLL~~ LLLLLLLLLLLLL ~~~~~~~~~

,,_
zd$$??=
z$$P? F:`c, _
d$$, `c'cc$$i ,cd$?R
$$$$ cud$,?$$$i ,=P"2?z "
$" " ?$$$,?$$$. ,-''`>, bzP
'cLdb,?$$,?$$$ ,h' "I$'J$P
... `?$$$,"$$,`$$h $$PxrF'd$"
d$PP""?-,"?$$,?$h`$$,,$$'$F44"
?,,_`=4c,?=,"?hu?$`?L4$'? '
`""?==""=-"" `""-`'_,,,,
.ccu?m?e?JC,-,"=?
"""=='?"

` ' ;,,, ` ' ,,,; `Y888888bo. : : .od888888Y' 8888888888b. : : .d8888888888 88888Y' `Y8b. ` ' .d8Y' `Y88888 j88888 .db. Yb. ' ' .dY .db. 88888k `888 Y88Y `b ( ) d' Y88Y 888' 888b '" ,', "' d888 j888888bd8gf"' ':' `"?g8bd888888k 'Y' .8' d' 'b '8. 'Y' ! .8' db d'; ;`b db '8. ! d88 `' 8 ; ; 8 `' 88b d888b .g8 ',' 8g. d888b :888888888Y' 'Y888888888: '! 8888888' `8888888 !' '8Y `Y Y' Y8' Y Y ! ! ############################################################# ################################################### ####### ############################################### /~\ ##### ############################################ _- `~~~', #### ########################################## _-~ ) #### ####################################### _-~ | #### #################################### _-~ ; ##### ########################## __---___-~ | ##### ####################### _~ ,, ; `,, ## ##################### _-~ ;' | ,' ; ## ################### _~ ' `~' ; ### ############ __---; ,' #### ######## __~~ ___ ,' ###### ##### _-~~ -~~ _ ,' ######## ##### `-_ _ ; ########## ####### ~~----~~~ ; ; ########### ######### / ; ; ############ ####### / ; ; ############# ##### / ` ; ############## ### / ; ############### # ################ X +------------------------+ XXX | Made by The Dutch Dude | XXXXX | <T.vanEck@HSE.FZ.NL> | XXXXXXX +------------------------+ XXXYYXXXX XXXYYYYYXX XXYYYYYYYXX XXYYZZZZYYYX XXYYZZZ.ZZZYXX XXXX XXXYZZZ....ZYXX XXXXXX XXYZ.Z.....ZZYX XXXXXXXX XXYZZ.......ZZYX XXXXXXXXXX XYYZ...ZZ...ZYYX XXXXYYXXXXXX XYYZZ..ZZYZ..ZYYX XXXXXYYYXXXXXXX XYYZZ..ZZYZZ...ZYX XXXXXYZZYYYYYXXXX XXYZZ...ZZYZZ...ZYX XXYXXYZZ..ZZZYYXXX XYZZ...ZZYYZZ...ZYX XXYYXXZZZ.ZZ.ZZZZXX XXYZ....ZZYZZ....ZYX XXYZYXZZZ....ZZZZZXX XYZZ...ZZYYZZ....ZYX XYZZ.ZYZ.....ZZZZZXX XXYZ....ZYYYZ.....ZYX XYZ..ZYZZZZ.....ZZZXX Z XYZ.....ZYYZZ.....ZYXX XYZ...ZZZZZZZ....ZZZXX ZZ XXXYZ....ZZYYY..ZZ..ZYXX XZ....ZZYZZZZZ.....ZZXX ZY ZXXYZZ....ZZYYY.ZYZ..ZYXX XXZ....ZZYZZYZZZZ....ZZXXZYZ ZZXXYZ....ZZYYYY.ZY...ZYXX XXZ....ZZYYZYZZZZZZ...ZYYYYZ ZYXYZZ...ZZ.YYYYZYZ...ZYX XXZ.....ZYYYYYYYZZZZ...ZZYYXZ Z YYXYZZZ.ZZY.YYZYYY.ZZ.ZYX XXZ.....ZZYYYYYYYYZZZZZ.ZZYXZ X ZYXY.YZZZZYY.Y.ZYYZ.ZZ.ZXX XZ....ZZZZYYYYYYYZZ.....ZYYXZX ZZYXY.Y.YZY.....ZYYZZZZ.ZXX XXZZ..ZZZZYYYYYYYYZZZ...ZYYYXYX ZZYXY..Y.YY......ZYYZZZ..ZX XXZZ..ZZ.ZZYYYYYYYZZZZ..ZZYYY.X YYYYYYYYYY.....Y..ZY..ZYYZZ..ZXX XZZ...Z.ZZZZZYYYYYZZZZ.Y.Y...YYYYYYYYYYYYYZZZYZYYYZ.Z....ZY...ZYZZ...ZXX XZZZ..ZZ...ZZZZZZYYYZZZY.YY..ZYYYYYYYYYZZZZZ.ZZZYYZZZZ.ZZYY..ZYYZ....ZXX XXZZ..ZZ.......ZZZZYYZY......ZYYYYYYYYYZ.ZZ....ZYZYZYZ.YYY..ZYYZ...ZZZXX XXZZZ..YZ........ZZZZZY....ZZZYYZZZZZYYZZ...ZZZZZZZYYZZY....ZYZ....ZZZZX XZZZ..YZ.Z.......ZZZ.Y..ZZZZZYZZZZZZZZYZZZYZZZ.ZZZZYYY....ZYY....ZZZZX XXZZZ.ZYZZZZZ.ZZZZZY.Y..ZZZZYZZZ...ZZZYYZYZZ.Z...ZZYYYY...ZYZ....ZZZXZX XZZZ.ZYZZZZZ.ZZYYYYY..ZZZZZYZZ......ZZYYYZ.......ZZZYY..YZYZ......ZZZZX XXZZ..ZYYYYZZZZZZZYYY.ZZZZYZZ........ZZYYZ.......ZZZZY..YZZ.Z.....Z.ZZX XZZ..ZZYYYYYYYYZZZY..ZZZYZZ.........ZZYZZ......ZZ.ZYYYYYZ..ZZZ.....ZX XXYZ..ZYYYYYY.YZZY..ZZZY........Z...ZZYZZ.....ZZ...YYYYYY...ZZ...ZZX XYZ...ZYYYYY.YYYY..ZZZYZZZZ....ZZ..ZZYZZ..........YZYZZYY...ZZZZZX XYYZ..ZYYYYY.YY.Y..ZZYZZZZZZ...ZZZ.ZZYZZ.........YZ..ZZZYZZ....ZZXXX XYYZZ.ZZYYYYY.Y..ZZZYZZZZZZZZ..ZZZ.ZZYZZZ.......YZ....ZZZYYZYX.ZZX XXYYYZ.ZZZYY.Y....ZZYZZ....ZZZ..ZYZ.ZZYZZZZ.....ZZ.......ZYYYYYXXZX XXYZYY...ZZY.Y....ZZ........YZ..ZYZ.ZYYZZZZZ...ZYYYYY.....ZY.ZYYXXX XXZZYZ..........ZY.....YYYYYZZZZYZ.ZYYZ.ZZY...ZYY@@YYY....Y..ZYXXX XXZYYZ.........ZY....Y@@@@YYZZYZ.ZZYYZ.ZZYZ.ZY@@@@@@YYZ.ZYZ.ZYXX XXZYZZ........ZY..ZY@@@Y@@@YYYZ.ZYYYZ.ZZYYZY@@@ @Y@YYZ.ZYY..ZYX XZZZZZZ......YYZZY@@@@ @Y@@YYZ.ZYYYZZ.ZYYY@@@@@@@Y@YY.ZYY..ZYXX XXXXZZ.....ZZZYYZY@Y@@@@@WY@YYZ.ZYYYYZ..ZZ@@Y@@@@@Y@@YYZZY..ZYX XXXXZ....ZZYYYYZZ@Y@@@@W@YZY.ZZYYYYZ..YYY@WW@@@W@YYYZYZY..ZX YXXZZZZYYYYYYY.@WW@@W@ZZYZ.ZZYYYYZZ.ZZZ@@WWWWW@Y.ZZYZY..ZX XXYZYYYYZYYYY.Z@@WW@ZZZYZ.ZYYYYYYZ..YYYY@@@@@Z.ZYYYYY.ZZX YYXYYYZYYZZYYYY.ZZ@@ZZZYZ..ZYYYYYYZZ.ZY..ZZZZZ..ZYYYYYZYX YY YXYZYZYZZZYYYY...ZZZ.ZYZ.ZZYYYYYYYZ..ZYZ......ZYYYYYYYYX YZZZZZZ.ZYYZYZ.....ZYZZ.ZYYYYYYYYZ...ZY.....ZY.ZYZYYYYX YXYZ.Z.Z..ZZYZYYZ...YZZZ.ZZYYZZYZZYYZ...ZZZZZZYY.ZYZZYYYX YYXXZ.Z.Z..ZZZZYYYZZZYZZ..ZYYZZZZZZZYZZ...YZYZYYY..Y.ZYYYX YXZ...Z...ZZ.ZYYYZYZ...ZZYZZZZZZ.ZZYZ..ZZYYYYYZ..Y.ZYYYX YYZZ..........ZYYYYZ..ZZYYZ..ZZ...ZZYYZZYYYYYZ.....ZZYYX YYYYYZ..ZZ....ZZZYYYZZ..ZZYZ.........ZZZYYYYYYZZ.Z....ZZYYZ YYYYZ.ZZZZ...ZZYYYYZ..ZZYZZ...........ZZZYYYZZ..ZZ...ZZYY ZYYZ.YZZZZ.ZZYYYZYZZ.ZYZZ...YY...YY...ZZZYYZZ...ZZZ.ZZZYX ZZYZZ.YZZZZZZYZZZZZZZ.ZZZ...YYYYYYYYY...ZZYYYZ.....Z.Z.ZYYYYY YYZZ.ZYZZZZYZZ.ZZZZZZZZ...YYYYYYYYYYY...ZZZYZZ.ZZ..Z..ZYYX YYYZ.ZYYZZZYZ..ZZZZZZZ....Y@@@@@@@@@YYY..ZZZYZ.ZZZ,Z..ZYYYX YYZ.ZZZYZZZ...ZZZZZZ....Y@@@@@@@@@@@@@Y..ZZZYZZZZZZZ.ZYYYYY YYZ...ZZZZZ...ZZZZ.....Y@@@@......@@@@Y...ZZZZZYYZZZZZYZX YYZZZ..ZZ.....ZZZZ.....Z@@@..@@@@...@@Y....ZZZZZYYYZZYYZX ZYZ.ZZ..ZZ....ZZZZ.....Y@@@@@@@@@@@@@@Y.Y...ZZ.ZYYYYYYZZX YZYZ.ZZ...ZZ...ZZYZZ.Y.YY@@@@@@@@@@@@@@Y.....ZZZ.ZYYYZZZZX YZYZ..ZZ.....ZZZYYZZ.....Y@@@@@@@@@@@@Y...Y..ZYZ.ZYYZZZZZY YZZYYZ..Z...ZZZZZY@ZZ..Y..YYY.@@@@@@.YY..Y....Y@Z.ZYZZZZZZYY ZZZYYZZZ...ZZZZZY@@YZ.....Z@.@@@@@@@@.@......Y@@Z.ZYZZZZYYYXZ ZZYYZYZZ...ZZZZZ@@@@ZZ....ZY@@@@@@@@@@YY....Y@@@Z.YZZZZYZZYXZZ YYYYYZZYZZ.ZZZYZZY@@@ZZZ..ZZYYYYYYYYYYYYYY...Y@@@Z.YZZZYZZZYYYYY YYYYYZ.ZYZZ..ZZYYZY@@@YZZ..ZZYYYYYYYYYYYYYY...@@YZ.YZZZYZZZZYX YZYZ.ZYZZZ..ZYYYZ.@@YZZZ.ZYYYYY@@@@@YYYYYY.@@YZ..YZZZZZZZYYZZ ZZYZ.ZYYZZZ...ZYZ.@@@YZYYYYYY@@@@@@@@@@Y.@@@YZ..YZZZZZZZYYXX YYYYYZ..ZZYZZZZZZYZ.@@@@YY..@@@@YYYY@YYYY@.@@@YZ..YZZZZZZZYZZY YYYYZ...ZZYZZZZZZYZ.@@@@@.YYWWWWWWYYWWWWWYW@@Z..YZZZZZZZYZZZYY YYYYZ...ZZYYYYYYYZ.@@Y@W.WWWWWWWWWWWWWWWWWY@Z.YZZZZZZZZZZZZYXYY ZZYYYY....ZZYYYYYYYZ.@.YYWWWWWWWWWWWWWWWWWWY@Z.YZZZZZZZZZZZZX YYYYYYZZ..ZZZZYYYYYZZ.@Y.WWWVVVWWWWWVVVWWWW@Z..YZZZZZZZZZZZYX YYY.ZYYZ..ZZYYYYYYYZ.@Y.WWVVVVVWWWVVVVVWWW@Z.YZZZZZZ.ZZZYYYYX YYYYYY..ZYZ..ZZZYYYYYYZZ.@..WVVVVVVWVVVVVVVVW@Z.@ZZZZZ..ZZZZZZYXX YYYYY...YYZ..ZZZYYYYYYZ.@@.WVVVVVVWVVVVVVVVWZ.YZZZZZ...ZZZZZXXXXX YYYZ..ZYZZ..ZZZYYY@YYZ.@.WVVVVVVVVVVVVVVVWZZY@ZYZZ....ZZZYX YYYYZ..ZYYZ..ZZZZYYY@YY..@WVVVVVVVVVVVVVVV.ZY@YZYZZ....ZZYYXX YYYZ...ZYZZ..ZZZZYYY@YY.Z@WVVVVVVVVVVVVVV.ZYZZYZZ....ZZYYYXX YYZ...ZYYZZ...ZZYYY@@YY.ZWVVVVVVVVVVVVVVZY@ZYZZZ...ZZYYXXXX YYZ....ZYYZZ..ZZZYYY@@Y..ZWVVVVVVVVVVVVZZYZYZZZZZ..ZYYXXXYXX YYZ....ZYYZZZ..ZZZYYY@@Y.ZZWVVVVVVVVVWZZY@ZYZZ....ZYYXXYYYYX YYZ....ZZYZZZZZ.ZZZYYY@YYZZZWWVVVVVWWZZY@YYZZ....ZZYYYYYZZYXXX YYYZ....ZZZZZZZZZZZYYY@@YYZZZZWWWWWZZY@@@YZZ.....ZYYYYZZZZYYXXX YYYZ.....ZZZZZZZZZZZZYY@@YYYZZZZZZZZY@@YYZZ....ZZZYYYYZ.ZZZYYXXX YZYZ.....ZZZ....ZZZZZYYY@@@@YYYYYYYY@@YYYZ.....YYYYYYYZ.ZZZYYYYXX YZZYZ......ZZZZ....ZZZZYYYY@@@@@@@@@@@@YYZ.......YYYYYYZ..ZZYYYYYXX YZZYZZ.....ZZZZZ....ZZZYYYYY@@@@@@@@@@YYYZ..ZZZ...YYYYZZ..ZZYZYYXYXX YZZYYZZ.....ZZZZZ....ZZZYYYYY@@@@@@@@YYYY..ZZZ....YYYYZZ...ZZZZYYX YYYYYYYZZ....ZZZZZZZ...ZZYYYYYYY@@@YYYYYYZZYZZ....ZYYYZZZ.....ZZZYYX YYYYYYYYZZ......ZZZZZZZZZZYYYYYYY@YYYYYYYZYZZ....ZZYYZ.ZZ..Z..ZZZZYYX YYYYYZZYYZZ.....ZZZZZZZYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZ......ZYYYZ.ZZZ.ZZ..ZZZYXX YYYYZZ.ZYYZZZZ...ZZYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZ......ZYYYYZ..ZZ.ZZZ.ZZZYXXYY YYYYZZZ.ZYYZZZZZZZZZZYYYYYZYYYYYYYYYYYYYYZZ.....ZZYYYYZ...ZZZZZZZZZYXX YYYYZZ...ZYZZZZZZZZZZZYYYZZYYYYZZYYYZYYYZZ.....ZZYYYYYZ....ZZZZZZZZYYXY YYYYYZZ...ZZYZZZZ....ZZZZZZ.YYYZZZYYYZZYYZ...ZZZZYYYZZYZ....ZZZZZZZZZYXXX YYYYYYZZ....ZZYZZZZZ.........YZZZ.ZYYZ.ZYYZ..ZZZZYYYZZZYZZ....ZZZZZZZZYXXXX YYYZY....ZZZYYZZZZ........ZZZ..ZYYZ.ZYYZ.ZZYYYYYYZ.ZZZZ.....ZZZZZZZYXXXX YYYZY......ZZYYZZZZZ....ZZZZ...ZYZZ.ZYZZZYZZYYYYZZ..ZZZZ.....ZZZZYYYXXXXX YYYYYZZ.....ZZZYYZZZZZZZZZZZ....ZYZZ.ZYZZYZ.ZYYYYZZ..ZZZZZ....ZZZZYYXXXXXX YYYYYYZZZ....ZZZZYYYZZZZZZZZZ...ZZZZ..ZYZZYZ.ZYYYYZ...ZZYZZ....ZZYYYXXXXXXX ZYYYZYZ.....ZZZZZZZZZZZZZZ....ZZZZ..ZZZYZ..ZYYYYZ...ZZYYZZZZ..ZZYYXXXXXXX ZXXXZYZ.....ZZZZZ....ZZZZ....ZZZZ..ZZZZYZ..ZYYYZZ...ZZYYZZZZZZZZZZYYXXXXXY ZYYYYYYZ..Z....ZZZZZ....Z....ZZZZZ..ZZZYZZ..ZYYYZZ.Z..ZYYYZZZZZZZZZZYYXXXXY ZYYYYYYZ..Z....ZZZZZZZ.......ZZZZ...ZZYYZZ..ZYYZZZ.Z..ZZYYYYZZZZZZZZYYXXXXY ZYYYYYYYZ.ZZ..Z..ZZZZYZZZ...ZZZZZZ...ZZYYZZ..ZYYZZ..Z...ZYYYYYZZZZZZZZZXXXXY ZYYYYYYYZ.ZYZ.Z....ZZZYZZ...ZZZZZ...ZZYYZZ...ZYYZZ.ZZZ..ZZYYYYYYZZYYYYYYXXXY ZZYYYYYYYZZZYZ.ZZ....ZZYYZ.ZZZZZZ...ZZZYYZZ..ZZYYZZ.ZZZZ.ZZZYYYYYYYYYYYYYXXXY ZYYYYYYYYYYYYYZZZ.....ZZYZ.ZZ.......ZZYYYZZ..ZZYYZZ.ZZZZZZZZZYYYYYYYYYYYYXXXY ZYYZZYYYYYYYYYYZZZ.....ZYYZZ........ZZYYYZ..ZZYYYZZ.ZZZZZZZZYYYYYYYYYYYYYXXXY YYZ ZYYYYYYYYYYZZZZ...ZZYYZZ.......ZZYYZZ..ZYYYYZZZZZZZZZYYYYYYYYYYYYYYYY XY YZZ ZYYYYYYYYYYYYYZZZ..ZYYYZZ....ZZZZYYZZYZZYYYYZZZZZZZZZZZYYYYYYYYYYY Y Y YY ZZYYYYYYYYYYZZZZZZZZZYYYYZZZZZZZYYYZZZZYYYYYZZZZZZZZZZZZZYYYYYY YY Y ZZZYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZYYYYYZZZZYYYZZZYYYYYZZZZZZZZZZZZZZYY YYY Y ZZZZ ZZZZZZ ZZYYZZZZYYYYYYYYZYYZZZYYYYYZZZZZZZZZZZZZZYYY YY ZZZ ZZZ ZZYYYZZZZ YZZYYYYYZZZZZZZZZZZZ ZZYYY Y ZZ ZZ YYYYYYYZZ YYYYZZYYYYZZ ZZZZZZZ Z YY Y ZZ Z YYYYYYZZZ ZYYYYZ ZZZZZZZ Z Z YYYYYYYYZ YYYYY ZZZZZZZ YYYYY ZZ ZZ Y ZZ Z .,cccchhhhccc,?""?L
,cb$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c,
,r="3$$$$$$$?$$?$$$$$$$$$$$$c ,,cccc
,$,d$$$$$$$$$c ?c`?$$$$$$$$$$$$$ ,,ccc$$P"',nn,"
,$$$$$$$$$$$$$$$,$h`$$$$$$$$$$$$$$$$$$",nMMMMMMMn
$$$??$$$$$$??$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$",nMMMMMMMMMM
?$'nn`$$$F,nn ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P'nMMMMMMMMMMM'
`F.MM,?$$ MMML`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.MMMMMMMMMMMMM
$:P J$F{M" ,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.".,nMMMMMMMP'
$_`_ ""F ` J$$$$$$$$$$$$$$$$$$F.MndMMMMMMMP'
,' ``"4,,,c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.TMMMMMMMMf'
;$, ,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F "?bc,,""""'
?$C`3cccc$$$xc `???$$$$$$$$$$$""
""\,"?$$$P",d$$ccc$$$$$$$$$F
"?ccccd$$$$$$$$$$$$$P""
`?$$$$$$$$$c
`$$$$$$$$$'
$$$$$$,cc,
J??$$$P$$$$
,r, ,",cc,"P'$$$$
4$ F,F,$$$$bcc,"?$ ,,ccc
zF- F $$L4,"?$$$$E _,d$$$$$$
,?d "JF d"F'$$c`?$$"4c,. _,d$$$$$$$$'
4$$c...J$$$$$eed$$$$$c, _,ccd$$$$$$$$$$F
J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,`?$$$$$$$$$$$$$$$P"
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$P"
`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,)$$$$$$$$$$$"
?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>)$$$$$$$$$F
`$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$P"
,cc= ,$c,"?F,$$$$$$$$$$$$$$$$'J$$$$P"
,$$",$$$$$$$bc. $$$$$P $$$$$$$$$$$$$$$F',$PF"
{$$"c$$$$$$",,zcchhc, $$$$$ d$$$$$$$$$$$$$$ "'
?b{$$$$$ ,$",ccccc,$$$bc, `$$$$ $$$$$$$$$$$$$P'
`""?" ",J$$$$$$$$$$$$$$cc ?$$$ ?$$$$$$$$$$$"
?$$$$$$$$$$$$$$$$$$c,"$$b`?$$$$$$$$P'
`""????$$$$$$$$$$$$b,"?b`?$$$$$$$'
`""??$$$$$$$$c`?`?$$$$"
`"?$$$$$ec.$$$$
`"?$$$$$$$$L
`"??$$$F
///........./|\.........\\\ //// : ||| : \\\\ \\'''''':''''|||'''':''''''// \\`. . ||| . .'// \\\`. . ||| . .'/// \\\\`. . ||| . .'//// \\\\\`. .|||. .'///// '\\\\\`.|||.'/////' '\\\\\\|||//////' '\\\\\|/////' .:::::::::::::::::::::. .::::::::'''''''''::::::::. .::::::'' ''::::::. ::::::'' '':::::: ::::::' ':::::: ::::::' ':::::: ::::::' ':::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::. .:::::: ::::::. .:::::: ::::::. .:::::: ::::::.. ..:::::: '::::::.. ..::::::' '::::::::........::::::::' '::::::::::::::::::::' ''::::::::::::''

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMf""""""""""""""""" MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM .xHMMMMMnx MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM(``" MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM"``` MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXMMMMMMMMMMMMMMMMM!XMMMMMMMMMMnHx. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXMMMMMMMMMMMMMMMMXMMMMMMMMMMMM#``^ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMLMMMMMMMMMMMMMM!MM!MMMMMMMMk.. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM?MMMMMMMMMMMMXMXMMMMMMMMMM:`%? MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX?MMMMXMMMMMMMMMMX!MMMMMMMMMMMMMh. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHX?*MMHxMMMMMMMX4MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMn?MMMMMMMMHMMMM?XHMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXMMMMMMMMMMXMMMMMMMMMMMMMMX MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMML MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM"``MMMMMMMMMM'M>MMMMP*MMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM# MMMMMMMMM~XM ?M?MMMMn(*MMMMM: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM*~ 'MMMMMMMM! M! 'M ?MMMMMMMX#MMM: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM" MMMMMMMf!~XM 'M MMMMMMMMMMXMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM" :MMMMMMM~! Mf 'X XMMnX?MMMMMMMh::- MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM" dMMMMM"` ! XM Xf XXMMMMMX#MMMMM~^" MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMf .MMMMM~ ' 'M~ M~ XfXMMMMMMXMMMMX MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM .dMMMMM! ' XX 'M X>'X?MX?MMMMMMM> MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM .XMMMM?M!~ X> M X MM?MMXMMMMMMX% MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!` !~~` !~ X> X~ :f XMMXMMMX#MMMM> MMMMMMMMMMMMMMMM*?)XMMM~ %! :! '> :" X 'MMMMMMM `*X MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX '~ %)XMMMMhx.. 'X:" .xHMMMMMMMMM~ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#X> -""~ ^"*MMM*` X~ :MM*" MMMMMX MMMMMMMHHnnnXXXnHMMMMM> ~ .:::xxxxx. :`> X(x::: MMMMMMX MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM> f XMMMMMMM!x.': ` HMMMhxMMMMMMMf MMMMMMMMMMMMMMMM*?dMMM ! 'M~"*!! ~?: : '!?!~ !MMMMMMM> MMMMMMHC???)XnHMMMMMMM ! ~"~~~"~ ``': "~~` 4MMMMXML MMMMMMMMMMMMMMMMMM"XMf : ' MM!XMMX MMMMM"\...dM*"MMMMMMM > `hMMMM> MMMMX`> `MMMMM" ' MMMMM> MMMMX ! MMM~ ! XMMMM ")HMX ' ' % ! `. XMMM~ MMMMM ~!X ` ' '. XMM~ MMMMMM ! ! MM MMMMMMX : ` M MMMMMMMM . : ' "x MMMMMMMMML xx !! ` ! ! MMMMMMMMMM(~!!~~ ::!~ ' MMMMMMMMMMM.`! L ! MMMMMMMMMMMMX!! ! % MMMMMMMMMMMMM! ' .xnMM::: > MMMMMMMMMMMM!MX ! xMMMMMMMMMMM ! MMMMMMMMMMMXMMMX ' ~MMM?!!!!!!!!!?M% MMMMMMMMMMMM!MMMX ! "X!!`~!!!!!!~f MMMMMMMMMMMMM!MMMx ! "%!XXX!" : MM#)HMMMMMMMMM!MMM> `. f MMMMMMMMMMMMM!MMMMX '\ ! MMMMMMMMMMMMXXMMMM'> `: > "?XHMMMMMMMMM!MMMX ! `!:. : MMMMMMMMMMMMMX!MM ! `!!!x:. f MMMMMMMMMMMMMM!M ~!!!!!!!?!+:.... ..+` MMMMMMMMMMMMMM! `~!!!!!!!!MMMM MMMMMMMMMMMMM! `!!!!!!XMMMMk MMMMMMMMMMMMf `!!!!XMMMMM>

nHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHn. .MS?MMMMMMMMMMMMMMMMMM?MM~MMMMMMMMMSHMMMMMMMM(?"~\ MMMMMH?MMMMMMMX*MM?MMX%MM/MMMMMM"HMMMMMMMMMMMMMMH MMMMMMMMMMMMMMMMMX*MX*MMMX?MMMMM(M!XMMMMMMMMMMMMMMMX XMC)?MMMMMMMMMMMMMMMhX?!?MMMMX#MM!MXMMMMMMMMMMMML '~ '\ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!~`````-`~!?MMMM)MMMMMMMMx `~""MMM)MMMMMMMMMMMMMMMHhHH!~ `#MM(MMMMMMMMMM> HM!HMMMMMMMMMMMMMMMM*?)?` `"MMMMMMMMMX . XM!MMMMMMMMMMMMMMMMMMM?~ 'MMMMMMMM:..xx!` M!MMMMMMMMMMMMMMMMMXH! MMMMXMMP"` \!MMMMMMMSMHHHMM?XMM?~ -:::xx.. M?XMM?".x( MXMMMMMMMMMM!XHMMMM": ... `"%x XHHHMMM*" \!MMMMMMMM?XMMMMMMX!'~L '%%%+:. ` ..MMMMM" 'HMMMMMM?HMMMMM*XM! h ~\).^\~ .%""`MM?" 'MMMMMMMMMMMMMXMMM! -X +%%!.MMMXk ?MMMMMMMMMMMXMMMMM `. ~ `""'XMMMMX !MMMMMMMMMMMMMMMMMX. ' XMkMMX> XMMMMMMMMMMMMMMM?MXXXx.-` XXMMM! MMMMMMMMMMMMMMMMXMXXXXXXx. ~~ MMMMM XMMMMMMMMMMMM?MMXXXXXXXXX!` '+^ .MMM!P 'MMM!MMMMMMMMMi?M!"` `~%HHHHxx. xMMMM" :MMMMMMMMMMMMMMM" `\XMM .MMMMM XMMMMMMMMMX?MM! `( HMMMMM XMMMM)MMM" \~ 'MMMMM* 'MMMMfMMM" \~ XMMM* .MMMMMXMM" ^ `MMM XMMMM!MM" MM> HMMMMXM~ MM> ?MMMMM~ Xf% MMMMf %% \ 4MMM % `M % % % % % % ! % % ! % % % !?%. % % X. %%. % % X! %%. % % '! %. % % !! %. % % '! `% % % !> /% % % !! % % % % ! \% % % !! % % % '! %~ % % !! %~ %% % `! %% %%% % %++4MMf ?MMx % %. MMX *MMMx % !\'MMM> MMMMMHx .....xxnH %HMMM> MMMMMMMMMMMMMMMMMMM> MMMMX 'MMMMMMMMMMMMMMMMMMk 'MMMM 'MMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMM> ?MMMMMMMMMMMMMMMMMM 'MMMX MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMM XMMMMM :';t)/!||||(//L+)'(-\\/ddjWWW#######WmKK(\!(/-|J=/\\t/!-/\!_L\) |-!/(!-)\L\)/!\5(!.!LWW###################WK/|!\\\\/!;\/\T\/((\ |!'//\//(-!t\Y/\L!m#####M####################WLt\\!)\/J-//)/;t\ --/-.\.\/\.!)///m######K#######################WK!/!-( )-!,|/\ //,\--`--!-/\(q#######DD##########################L\\\\-!!//!\\ -.-!\'!!\-\/:W########N############################W,).'-.-/\-' !.\!-!-!`!-!W#######P|+~**@@@#######################W/,/'\-/,\7 --`,-- -/.:W###*P!' \`Z8#####################;,\\`,\,\ `.'.'\`-.-d##5'- -- '-:V@##########W#########_\-!-\\- `, -,.'/,G##K- ' - )7KM###################\-----/ - '- --:##@; -!ZZ###################W! \'!- '-.`- G###|. `,D8K###################|/-.-/ -' ,-//###@) -)ZWMW##################\` _\ - ' .:Yd###! `-!(K5K##################|(/L| - :\G###Z- ` ! -;55ZZ#################)(4) . -!W####!\ ` ' !-tVG################XNVZ tt####@-. ` ')(W################D)8@ )8#####\ .-`-/KW#################KD# ||Z####W!- .::,\.. -,;\bZKK######8#K#########(#8 KN8#####( ,:!/GG_ d4KW8ZKW#WWK#W#88#######W##########WK# )/8K###K#W#WP~~~T4( dW##7'___L#M####MM8W###W############bM8 \!48#K####8##W*###WY; WRob+~~######*ff/\NM8###############WW# .\\KW###W#,~t' !*~!', -M@) `~`,),' '.`K#################@KW .'8M###### -'..j/Z'' @//- ,,\\+\' :|W######M###########8 :\#8#K###D \!` !:Z8###8@#####8W#W###8M q8W5###### `!- `-)8##################M8 8WZ8#M####- / . .\tK############@######ZJ #W#@K###W#| // \\tW@###@K##W##W###K###Wm ##8#M#8###P- -=/, /;D8W##############@###W## #8###M@####\- , _)jJ; -((WKK#####W####W##K######K ###W@K##K##); `\..KW##WK )X)KW#M##W###MW##@#W######8# #K#W####@#@@/;- ~M####M\ ,.\\=)D8W##W###W##########8W##@ ####MW######(`\\' PPK((.:|/!-\-/)8XN@WMK#######W##MK#@##### ##8##MK#W#@#b!--\)L_. .(ZLWbW#\'- ,-N|/KM#######W###@########W# ##KW###K#W###/- !``~~Yff*N5f -' -.\))KK#######MK##W###M8W#W### #W###K@K######J-- .._dd/;)/- !//)NK#8W##########8########M#K ##8W#K###W#####W!. `YY\)\\)\7(-)4dW#8#@###K#W#######8######## M####8##K#KW###W#/, '-\\//)88W#M#@#K##M###@##M#8##@#W#8#M ZW#W#M#K##########m -)!/LtWW#W##@#W#####KW#######W###K### K##W#####W#M#8#####KL .-//dD##8W#K######8##########MK###W##M# tN#W##W#W#M##########bb4dKW#@##W##K####MK####8###########W##### )NM#8W##@###@##############@##@##8##K#W####M##K##K#@###8##M#### (tMM###W##M8####@####@###@#########@####8W##8W################M tNZ##K###W####@#####8###/4N##8#W##W##M#8#MK#M8#K######W######## M/K@8###M@###M##########|!t*Z#N####8##M8Z@ZZ#M###@#W#####K###W# WVd4M######@############D,\`(+KKZD#8WK#5@84VZ#WM############W## K5WM8#8W#W########8######,,-!/))ZK5@K4)@+(/XV/Z###@###W###M#### +8WN@##@K##W###W#########b.-.\!||\X(5)Z/7\\\t5/K########W###### 8M8###@###@##8#########KDbt! !.-!t`(-\\!.\/.\!ZdG###W#MW###G### ~~~~~`~~~~~~~~~~~~~~~~'~` '' ' ` ` ' ' ` ``~`~`~`~~~~'~~~~
.+~ :xx++:: :`. - .!!X!~"?!`~!~!. :-:. { .!!!H":.~ ::+!~~!!!~ `%X. ' ~~!M!!>!!X?!!!!!!!!!!...!~. {!:!MM!~:XM!!!!!!.:!..~ !. `{ {: ` :~ .:{~!!M!XXHM!!!X!XXHtMMHHHX! ~ ~ ~~~~{' ~!!!:!!!!!XM!!M!!!XHMMMRMSXXX!!!!!!: {` `{ {::!!!!!X!X?M!!M!!XMMMMXXMMMM??!!!!!?!:~{ : '~~~{!!!XMMH!!XMXMXHHXXXXM!!!!MMMMSXXXX!!!!!!!~ : ::`~!!!MMMMXXXtMMMMMMMMMMMHX!!!!!!HMMMMMX!!!!!: ~ '~:~!!!!!MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXX!!!M??MMMM!!X!!i: {~{!!!!!XMMMMMMMMMMMM8M8MMMMM8MMMMMXX!!!!!!!!X!?t?!: ~:~~!!!!?MMMMMM@M@RMRRR$@@MMRMRMMMMMMXSX!!!XMMMX{?X! :XX {!!XHMMMM88MM88BR$M$$$$8@8RN88MMMMMMMMHXX?MMMMMX!!! .:X! {XMSM8M@@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B8R$8MMMMMMMMMMMMMMMMX!X :!?! !?XMMMMM8$$$$8$$$$$$$$$$$$$$BBR$$MMM@MMMMMMMMMMMMMM!!X ~{!!~ {!!XMMMB$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMR$8MR$MMMMMMMMMMMMM!?!: :~~~ !:X!XMM8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$RR$$MMMMR8NMMMMMMMMMMMMM{!`- ~:{!:~`~':!:HMM8N$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8MRMM8R$MRMMMMMMMMRMMMX! !X!``~~ :~XM?SMM$B$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$BR$$MMM$@R$M$MMMMMM$MMMMX?L X~. : `!!!MM#$RR$$$$$$$$$$$$$$$$$R$$$$$R$M$MMRRRM8MMMMMMM$$MMMM!?: ! ~ {~ !! !!~`` :!!MR$$$$$$$$$$RMM!?!??RR?#R8$M$MMMRM$RMMMM8MM$MMM!M!:> : ' >!~ '!! ! .!XMM8$$$$$@$$$R888HMM!!XXHWX$8$RM$MR5$8MMMMR$$@MMM!!!{ ~ ! ' ! ~!! :!:XXHXMMMR$$$$$$$$$$$$$$$$8$$$$8$$$MMR$M$$$MMMMMM$$$MMM!!!! ~{!!! !!! !!HMMMMMMMM$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMM$M$$MM8MMMR$$MMXX!!!!/:` ~!!! !!! !XMMMMMMMMMMR$$$$$$$$$$$$R$RRR$$$$$$$MMMM$RM$MM8MM$$$M8MMMX!!!!: !~ ~ !!~ XMMM%!!!XMMX?M$$$$$$$$B$MMSXXXH?MR$$8MMMM$$@$8$M$B$$$$B$MMMX!!!! ~! !! 'XMM?~~!!!MMMX!M$$$$$$MRMMM?!%MMMH!R$MMMMMM$$$MM$8$$$$$$MR@M!!!!! {> !! !Mf x@#"~!t?M~!$$$$$RMMM?Xb@!~`??MS$M@MMM@RMRMMM$$$$$$RMMMMM!!!! ! '!~ {!!:!?M !@!M{XM$$R5M$8MMM$! -XXXMMRMBMMM$RMMM@$R$BR$MMMMX??!X!! ! '! !!X!!!?::xH!HM:MM$RM8M$RHMMMX...XMMMMM$RMMRRMMMMMMM8MMMMMMMMX!!X! ! ~ !!?:::!!!MXMR~!MMMRMM8MMMMMS!!M?XXMMMMM$$M$M$RMMMM8$RMMMMMMMM%X!! ~ ~ !~~X!!XHMMM?~ XM$MMMMRMMMMMM@MMMMMMMMMM$8@MMMMMMMMRMMMMM?!MMM%HX! !!!!XSMMXXMM .MMMMMMMM$$$BB8MMM@MMMMMMMR$RMMMMMMMMMMMMMMMXX!?H!XX XHXMMMMMMMM!.XMMMMMMMMMR$$$8M$$$$$M@88MMMMMMMMMMMMMMM!XMMMXX!!!XM ~ {!MMMMMMMMRM:XMMMMMMMMMM8R$$$$$$$$$$$$$$$NMMMMMMMM?!MM!M8MXX!!/t!M ' ~HMMMMMMMMM~!MM8@8MMM!MM$$8$$$$$$$$$$$$$$8MMMMMMM!!XMMMM$8MR!MX!MM 'MMMMMMMMMM'MM$$$$$MMXMXM$$$$$$$$$$$$$$$$RMMMMMMM!!MMM$$$$MMMMM{!M 'MMMMMMMMM!'MM$$$$$RMMMMMM$$$$$$$$$$$$$$$MMM!MMMX!!MM$$$$$M$$M$M!M !MMMMMM$M! !MR$$$RMM8$8MXM8$$$$$$$$$$$$NMMM!MMM!!!?MRR$$RXM$$MR!M !M?XMM$$M.{ !MMMMMMSUSRMXM$8R$$$$$$$$$$#$MM!MMM!X!t8$M$MMMHMRMMX$ ,-, '!!!MM$RMSMX:.?!XMHRR$RM88$$$8M$$$$$R$$$$8MM!MMXMH!M$$RMMMMRNMMX!$ -'` '!!!MMMMMMMMMM8$RMM8MBMRRMR8RMMM$$$$8$8$$$MMXMMMMM!MR$MM!M?MMMMMM$ 'XX!MMMMMMM@RMM$MM@$$BM$$$M8MMMMR$$$$@$$$$MM!MMMMXX$MRM!XH!!??XMMM `!!!M?MHMMM$RMMMR@$$$$MR@MMMM8MMMM$$$$$$$WMM!MMMM!M$RMM!!.MM!%M?~! !!!!!!MMMMBMM$$RRMMMR8MMMMMRMMMMM8$$$$$$$MM?MMMM!f#RM~ `~!!!~! ~!!HX!!~!?MM?MMM??MM?MMMMMMMMMRMMMM$$$$$MMM!MMMM!! '!!!MX!:`~~`~~!~~!!!!XM!!!?!?MMMM8$$$$$MMMMXMMM!! !!~M@MX.. {!!X!!!!XHMHX!!``!XMMMB$MM$$B$M!MMM!! !!!?MRMM!:!XHMHMMMMMMMM! X!SMMX$$MM$$$RMXMMM~ !M!MMMM>!XMMMMMMMMXMM!!:!MM$MMMBRM$$$$8MMMM~ `?H!M$R>'MMMM?MMM!MM6!X!XM$$$MM$MM$$$$MX$f `MXM$8X MMMMMMM!!MM!!!!XM$$$MM$MM$$$RX@" ~M?$MM !MMMMXM!!MM!!!XMMM$$$8$XM$$RM!` !XMMM !MMMMXX!XM!!!HMMMM$$$$RH$$M!~ 'M?MM `?MMXMM!XM!XMMMMM$$$$$RM$$# `>MMk ~MMHM!XM!XMMM$$$$$$BRM$M" ~`?M. !M?MXM!X$$@M$$$$$$RMM# `!M !!MM!X8$$$RM$$$$MM#` !% `~~~X8$$$$8M$$RR#` !!x:xH$$$$$$$R$R*` ~!?MMMMRRRM@M#` `~???MMM?M"` ``~~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!` `4!!!!!!!!!!~4!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <~: ~!!!~ .. 4!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~~~~~~~ ' ud$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~~~~~~~~~: ?$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!` ``~!!!!!!!!!!!!!! ~~~~~ "*$$$$$k `!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! $$$$$bu. '~!~` . '~~~~ :~~~~ `4!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! $$$$$$$$$$$c .zW$$$$$E ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~: '!!!!!!!!!! !!!!!!!!! d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E ~~~~~ '~~~~~~~~ ~~~~~ !!!!!!!!!! !!!!!!!!> 9$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ '~~~~~~~ '~~~~~~~~ ~~~~ !!!!!!!!!! !!!!!!!!> $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b ~~~ '~~~~~~~ '~~~ '!!!!!!!!!! !!!!!!!!> $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$cuuue$$N. ~ ~~~ !!!!!!!!!!! !!!!!!!!! **$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ne ~~~~~~~~ `!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$N ~~~~~ zL '!!!!!!!!!! !!!!!!!! d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c z$$$c `!!!!!!!!! !!!!!!!> <$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$> 4!!!!!!!! !!!!!!! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!! !!!!!!! <$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*" ....:!! !!!!!!~ 9$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$e@$N '!!!!!!! !!!!!! 9$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !!!!!!! !!!!!! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$""$$$$$$$$$$$~ ~~4!!!! !!!!!! 9$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$Lue :::!!!! !!!!!!> 9$$$$$$$$$$$$" '$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$ !!!!!!! !!!!!!! '$$*$$$$$$$$E '$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u.@$$$$$$$$$E '!!!!!!! !!!!~` .eeW$$$$$$$$ :$$$$$$$$$$$$$***$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u. `~!!!!! !!> .:!h '$$$$$$$$$$$$ed$$$$$$$$$$$$Fz$$b $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F '!h. !!! !!!!!!!!L '$**$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F !!!!!!!!! !!!!!!!!! d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$buud$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" !!!!!!!!!! !!!!!!! .<! #$$*"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$* :!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!: d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$# :!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!~ : '#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*" !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!: ^"**$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$**#" .:<!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:... .::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hello3

Veröffentlicht in Bilder

Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren:

Kommentiere diesen Post

Ghost 08/13/2011 19:27


Alter sehen die krass aus.


Alice 08/13/2011 19:32jaah na :D